Status Sorø Tennisforening 11. december 2020

 
Kære medlemmer
Sundhedsministeriet meddelte i går, at Sorø Kommune også bliver omfattet af nye skærpede regionale COVID-19 tiltag, gældende fra i dag fredag 11. december kl. 16.
Der er tale om de samme tiltag, der tidligere på ugen blev gjort gældende for 38 andre kommuner i landet.
 
Restriktionerne betyder, at kommunens indendørs-faciliteter, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, holder lukket fra fredag 11. december 2020 kl. 16 til og med søndag den 3. januar 2021.
Dette gælder alle idrætshaller og lokaler på skolerne - dog virker nøglebrikken fortsat til egne klublokaler og depotrum.
 
Har I spørgsmål om adgang til faciliteterne, kan I kontakte Halservice: booking@soroe.dk / tlf. 57876390
 
Det samlede overblik over de nye udvidende restriktioner for kultur- og fritidsområdet kan I finde på siden HER
Siden opdateres også løbende med nye spørgsmål-svar samt uddybninger og præciseringer.
 
Derudover opfordrer vi til, at I orienterer jer via jeres specialforbund og landsorganisationer ex. DIF og DGI om de mere specifikke anbefalinger for de enkelte aktiviteter.
 
Skulle I have spørgsmål eller brug for hjælp, er I som altid også velkomne til at kontakte os: kulturogfritid@soroe.dk
  
På vegne af bestyrelsen
Jørgen Uldall-Ekman
Formand Sorø Tennisforening
 

 

Status Sorø Tennisforening 21. juli

 
Kære medlemmer, sponsorer m.m.
Her midt i sommerferien får I lige en opdatering på situationen i Vores Tennisforening.
Foreningen søgte tilbage i maj måned DIF og DGI´s Corona-hjælpepulje til dækning af mistede indtægter fra udmeldte medlemmer, sponsorer m.m. For kort tid siden fik vi så den tilbagemelding, at foreningen er blevet tildelt godt 24.000 kr. til at dække ovennævnte tab af indtægter. Siden 1 maj er antallet af medlemmer dog vokset igen, hvilket vi alle kan glæde os over.
 
Foreningen har desuden søgt midler fra en sær pulje ”Sommerpulje – kickstart” hos DIF og DGI´s foreningspulje til åbent hus arrangement søndag den 9. august kl. 10-14. Vi har lige modtaget svar på ansøgningen, som er blevet godkendt med de 15.000 kr., vi havde søgt.
  
Pengene er øremærket et tilbud til nye medlemmer om gratis medlemskab af foreningen resten af udendørssæsonen i et begrænset antal (10 seniormedlemsskaber og 10 juniormedlemsskaber – først til mølle). Mikkel Maris vil være tilstede og demonstrerer, hvad tennis er for besøgende.
  
Vi kan også annoncere ekstra angående vores åbne hus samt byde på lidt grillmad ved 12 tiden, og en vand eller en øl på dagen. Vi vil denne dag gerne invitere alle medlemmer, der har tid og lyst til at komme forbi og gerne tage nogle nye potentielle tennisspillere med. Det er en sjælden mulighed for at afprøve en sportsgren uden omkostninger. Vi håber også, at nogle af deltagerne i Tennis Campen får lyst til at melde sig ind. Vores nye samarbejdspartner i forhold til tennis tøj og udstyr, Break Point, vil være tilstede med et telt og en masse spændende varer, og vil kunne vejlede om opstrengning af ketsjere, da indehaveren Casper er en af Danmarks bedste til at opstrenge tennisketsjere.
  
HUSK at der stadig gælder regler om afstand og afspritning af hænder m.m.
Pas godt på hinanden.
  
På vegne af bestyrelsen
Jørgen Uldall-Ekman
Formand Sorø Tennisforening
 

 

Status Sorø Tennisforening 24. april

 
Kære medlemmer
Så fik vi endelig retningslinjer/anbefalinger fra DTF/DGI samt tilladelse fra Sorø kommune, hvilket betyder, at vi er klar til at åbne udendørssæsonen, dog ikke som vi plejer men med en masse særlige tiltag, som skal minimere smitterisikoen for Corona.
Det vil være meget vigtigt, at alle medlemmer overholder de givne retningslinjer, så længe de er påkrævet, da vi ellers risikerer at måtte lukke igen.
Banerne vil være spilleklar fra mandag morgen den 27. april og åbne for booking fra på lørdag den 25. april.
Bestyrelsen opfordrer alle til grundigt at sætte sig ind i de anbefalinger og gode råd, der er kommet fra Idrætsorganisationerne det være sig de generelle krav og anbefalinger, der er genereret af sundhedsmyndighederne, men også de konkrete gode råd til spil på tennisbanerne samt til dig personligt som aktiv tennisspiller.
 
 
Anbefalingerne medfører i Sorø Tennisforening bl.a. følgende:
 • Baner bookes online hjemmefra
 • Der må maks. opholde sig 4 spillere ad gangen på hver bane
 • Ankom tidligst 5 min før booking
 • Banen forlades senest 5 min før booking udløber
 • Klubhuset vil være aflåst, ligesom hallens omklædningsfaciliteter og toiletter vil være det.
 • Man ankommer omklædt og tager hjem efter endt aktivitet
 • Vi anbefaler, at man selv tager håndsprit med i tasken til god hånd-hygiejne
 • Der vil være håndsprit på alle 5 baner som ekstra sikkerhed
 • På alle baner vil der ligge engangshandsker, som skal bruges ved fejning af baner/linjer og vanding
 • Der vil være opslag med regler/anbefalinger på alle baner
 • Træn med så få forskellige spillere som muligt
Standerhejsning
Vi holder en ”online standerhejsning” lørdag den 2. maj kl. 10.00 – hold øje med link på hjemmesiden. Tennissportens dag 2. maj er aflyst.
 
Træning
Vores nye tennistræner hedder Kim Horneman og har senest været ansat som sportschef for Øresund tennis, nærmere præsentation senere – vi glæder os til at byde ham velkommen.
Holdtræningen starter mandag den 4. maj for junior og motionist samt onsdag den 6 maj for alle øvrige – holdtilmelding på hjemmesiden – tilmeld dig gerne hurtigst muligt, så vi ikke står med tomme hold fra starten.
Som noget nyt vil der også være træning om mandagen for juniorer fra kl. 16-18 og et tidligt voksenhold fra kl. 15-16. Ekstratræningen for juniorer skyldes, at vi ønsker at gøre noget mere for vore yngre spillere, og der har længe været et ønske om træning 2 dage om ugen. Træningen for juniorer er stadig indeholdt i medlemskontingentet.
Det bliver Mikkel Maris fra Slagelse, der kommer til at stå for mandagstræningen. Mikkel er Danmarks yngste træner med den højeste uddannelse som Tennis Coach og er de øvrige dage træner for nogle af Danmarks bedste juniorer i KB. Nogle af os har gode trænererfaringer med ham fra Slagelse tenniscenter.
Ud over disse 2 trænere vil vi kunne trække på nogle af vore egne hjælpetrænere.
 
Træningen kommer til at foregå efter de samme regler som individuelt tennis, altså maks. 4 spillere på hver bane. De spillere, der ikke selv har en ketsjer, vil kunne låne en til at tage med hjem indtil videre.
 
Holdturneringerne
Spilleplaner ligger klar for alle hold, men det er fortsat usikkert, om vi kommer i gang til tiden og hvordan kampene skal afvikles – mere info kommer når vi ved mere, der er planlagt holdledermøde i den kommende weekend.
Har du lyst til at spille på hold så kontakt en af hold kaptajnerne, vores senior udvalgsformand Henrik Leschly (kontaktinfo på hjemmesiden) eller mød op til træning.
 
Spillertrøjer kan stadig bestilles på hjemmesiden, husk at alle der deltager i turneringer – hold eller individuelt, skal spille i vores officielle spilletrøjer med sponsornavne. 
 
Medlemskontingent
Klubmodul, som står for vore betalinger, har desværre lavet en stor fejl, da de har sendt brev ud om forestående træk på kontoen, uden frist til at melde tilbage om man ønsker at forny medlemskab. De har undskyldt mange gange, men vi er selvfølgelig meget kede af situationen og håber, I har forståelse for vores udfordringer. Vi håber, I stadig har lyst til at være medlem og støtte foreningen i denne svære tid.
En del medlemmer mangler også at opdatere deres kreditkort oplysninger. Skulle dette volde problemer, er i velkomne til at kontakte vores nye kasserer Kurt Møller (kontaktoplysninger på hjemmesiden).
 
Da vi er en af få udendørs sportsgrene, der nu kan åbne, håber vi, at vi kan tiltrække nye medlemmer – kender du nogle, der måske kunne tænke sig at prøve at spille tennis, så inviter dem ud på anlægget, gerne til voksenintro, som starter lørdag den 2. maj kl. 13.00 – tilmelding på hjemmesiden.
 
Vi håber, at vi trods en svær start får en god sæson med masser af god tennis og hyggelige stunder sammen – vi ses på banerne.
 
På bestyrelsens vegne
Jørgen Uldall-Ekman
Formand Sorø Tennisforening
 

 
Yderligere info:

Bestyrelsen

Vi byder Mona og Kurt velkommen i bestyrelsen. Mona vil b.la. yde mentor støtte for nye medlemmer og Kurt blive foreningens nye kasserer – det glæder vi os meget til og ser frem til at kunne mødes fysisk første gang i næste uge.

Sponsor

Vi har indgået en ny 4 årig aftale med Coolsport (HEAD), som igen giver os mulighed for at lave arrangementer med landsholdspillere på vores anlæg, samt adgang til gode tilbud på bolde, tøj, sko og andet tennisudstyr. Forhandlingen kommer fremover til at foregå via Break Point, som har til huse i Næstved Tennisklub (Kasper Kofoed). Kasper er en af landets bedste Opstrengere, arbejder bl.a. for tennis landsholdet, og vil meget gerne komme og afholde opstrengningskurser samt give os gode tilbud på tennis tilbehør. Han vil blive inviteret i løbet af maj måned til et arrangement i klubhuset.

Vores traditionelle vinsmagning omkring vores fødselsdag har vi også måtte aflyse i år – vi vender stærkt tilbage til næste år.

Støt op om din forening

Til sidst lige en opfordring til at støtte op om din forening i denne svære tid – betal kontingent og meld jer til træning så vores økonomi ikke belastes mere end nødvendigt og opfordre gerne venner og bekendte til at melde sig på introhold eller blot komme ud og prøve at spille tennis. Støt også gerne vore sponsorer, som lider meget i denne tid.

Skulle der være spørgsmål eller gode råd fra jer, kan i altid ringe til mig på 30705909

På Sorø Tennisforenings Bestyrelses vegne

Jørgen Uldall-Ekman

Formand Sorø Tennisforening

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram